Sjælens Harmoni

Med Sjælens Harmoni gives der store udfoldelsesmuligheder.

Fordybelse og kropslig anstrengelse. Bevægelse med kraft og energi - stille udstræk og målrettet tankegang.

Mavemusklernes styrke og arbejde giver varmen uden at åndedrættet bliver hektisk.

            

Tankeindstilling: At give er at få.

Alt der gives vender tilbage. At give det der ønskes, er muligt. Når noget er vanskeligt - men rigtigt - så kast først hjertet over, og følg selv efter.