WELLBI VELVÆRE HARMONI-ØVELSER

Kom i FORM!

Wellbi Velvære Harmoni-øvelser er en vej til sundhed og glæde. Vejledning og musik gør det nemt at være med. Kroppens naturlige holdning styrkes og smidiggøres. Unødvendige spændinger og stivheder løsnes. Harmoni-øvelserne er en kombination af fysiske og psykiske helbredsvirkninger.

Øvelserne er hver især en lille fortælling. Øvelserne er “plus og minus”, “udvidelse og sammentrækning”, udligning, altså balance, og derfor Harmoni-øvelser. Hvert program er en helhed, og programmerne i rækkefølge efter hinanden er en udvikling. Giv dig selv lov til denne oplevelse.

Lav Wellbi hvis du vil

styrke kroppen og øge koordinationsevnen

Uden at få pulsen helt op arbejdes kroppen godt igennem. Bevægelserne laves i forskelligt tempo, der også varierer i løbet af en undervisningstime.

finde ro i en travl hverdag

I hver undervisningstime er der også stilhed og meditative øvelser.

komme i større harmoni med dig selv

Bevægelserne er sammentrækning og udstrækning og dermed harmoni-øvelser.

Fysisk og psykisk velbefindende

Formål 1

Harmoni i kroppens livskraft og fred i sjælen

Formål 2

Aktiverer og vækker de ubevidste evner, der ligger i én

Formål 3

En und­­er­­vis­nings­­­ti­m­es for­­løb

=

Opvarmning

Syv effektive opvarmningsøvelser som laves til rytmisk musik. Hele kroppen bliver godt opvarmet, og pulsen kommer lidt op.
=

Alfa-øvelse

En stående åndedrætsøvelse som giver en let og glad start. Armene strækkes, vejret trækkes dybt, og kroppen bliver godt iltet igennem.
=

Stilhed

Meditativ øvelse. I et par minutter sidder man stille i en bekvem stilling.
=

Harmoni-øvelser

Harmoni-øvelserne er bevægelser alle kan lave. Kroppens naturlige holdning styrkes og smidiggøres. Unødvendige spændinger og stivheder løsnes. Harmoni-øvelser er kombineret af fysiske og psykiske helbredsvirkninger.
=

Afspænding

En liggende og afslappende, men samtidig energigivende øvelse. Man tager sig en pude og ligger sig godt til rette på ryggen. Musikken er slukket, og lyset er dæmpet.
=

Omega

En siddende åndedrætsøvelse som afslutter timen behageligt og samlende.
y

Musik

Til undervisningen er der altid behagelig baggrundsmusik. Musikken varierer – aktiv opvarmnings-, alfa- og øvelsesmusik, mens omega-øvelsen har sit eget særlige præg. Musikken understøtter de forskellige forløb.

ALLE kan lave Wellbi. Kunne det være noget for dig?

Wellbi Velvære Harmoni-øvelser praktiseres mange steder i landet. Kontakt os – så finder vi ud af noget!