WELLBI VELVÆRE HARMONI-ØVELSER

Kom i FORM!

Wellbi Velvære Harmoni-øvelser er en vej til sundhed og glæde. Vejledning og musik gør det nemt at være med. Kroppens naturlige holdning styrkes og smidiggøres. Unødvendige spændinger og stivheder løsnes. Harmoni-øvelserne er en kombination af fysiske og psykiske helbredsvirkninger.

Øvelserne er hver især en lille fortælling. Øvelserne er “plus og minus”, “udvidelse og sammentrækning”, udligning, altså balance, og derfor Harmoni-øvelser. Hvert program er en helhed, og programmerne i rækkefølge efter hinanden er en udvikling. Giv dig selv lov til denne oplevelse.

En und­­er­­vis­nings­­­ti­m­es for­­løb

=

Opvarmning

Syv effektive opvarmningsøvelser som laves til rytmisk musik. Hele kroppen bliver godt opvarmet, og pulsen kommer lidt op.
=

Alfa-øvelse

En stående åndedrætsøvelse som giver en let og glad start. Armene strækkes, vejret trækkes dybt, og kroppen bliver godt iltet igennem.
=

Stilhed

Meditativ øvelse. I et par minutter sidder man stille i en bekvem stilling.
=

Harmoni-øvelser

Harmoni-øvelserne er bevægelser alle kan lave. Kroppens naturlige holdning styrkes og smidiggøres. Unødvendige spændinger og stivheder løsnes. Harmoni-øvelser er kombineret af fysiske og psykiske helbredsvirkninger.
=

Afspænding

En liggende og afslappende, men samtidig energigivende øvelse. Man tager sig en pude og ligger sig godt til rette på ryggen. Musikken er slukket, og lyset er dæmpet.
=

Omega

En siddende åndedrætsøvelse som afslutter timen behageligt og samlende.
y

Musik

Til undervisningen er der altid behagelig baggrundsmusik. Musikken varierer – aktiv opvarmnings-, alfa- og øvelsesmusik, mens omega-øvelsen har sit eget særlige præg. Musikken understøtter de forskellige forløb.

Fysisk og psykisk velbefindende

Formål 1

Harmoni i kroppens livskraft og fred i sjælen

Formål 2

Aktiverer og vækker de ubevidste evner, der ligger i én

Formål 3

Lav Wellbi hvis du vil

styrke kroppen og øge koordinationsevnen

Uden at få pulsen helt op arbejdes kroppen godt igennem. Bevægelserne laves i forskelligt tempo, der også varierer i løbet af en undervisningstime.

finde ro i en travl hverdag

I hver undervisningstime er der også stilhed og meditative øvelser.

komme i større harmoni med dig selv

Bevægelserne er sammentrækning og udstrækning og dermed harmoni-øvelser.

ALLE kan lave Wellbi. Kunne det være noget for dig?

Wellbi Velvære Harmoni-øvelser praktiseres mange steder i landet. Kontakt os – så finder vi ud af noget!